Щракайки върху избраната плоча ще Ви се отвори прозорец с визуализация на масата и цената и. Плочите купуваме от тук - www.rosi.bg. Възможно е някои от плочите вече да не се произвеждат или да има нови.