Минималната ширина е 60 см. Минималната дължина зависи от височините на холния и трапезния варианти. По подразбиране ги правим 51 см на холния и 75 см на трапезния. В следваща табличка са описани другите възможни минимални дължини при намаляне на височините. Не е речено, че трябва да си поръчвате на минималните. Всички размери са на една цена. Само за много големи маси (над 90 см ширина и 209 дължина на трапезния) са по-скъпи с 36 лв за фурнировано ПДЧ и 65 лв за фурнирован MDF.

Минимални дължини при различни височини, см
Избрана височина на трапезния вариант
Избрана височина на холния вариант
Минималната дължина на холния ваиант може да е
Минималната дължина на трапезния вариант може да е

75 см

51 см

93 см

191,2 см
45 см
178,8 см
40 см
168,4 см

70 см

51 см

88 см

186,2 см
45 см
173,8 см
40 см
163,4 см